\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$wm_naam.">\r\n"; // Bericht $message = ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
"; $message .= ""; $message .= ""; $message .= ""; $message .= "
Naam:".$naam."
Email:".$email."
Bericht:".$bericht."
 
Datum:".date("d-m-Y H:i:s")."
IP:".$ip."
Host:".$host."
"; } else { // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$wm_naam.">\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1"; // Bericht $message = "Naam: ".$naam." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap." \n "; $message .= " \n "; $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "------------------------------------------------------- \n "; $message .= "IP: ".$ip." \n "; $message .= "Host: ".$host." \n "; } // Mail Checker function checkmail($mail) { $email_host = explode("@", $mail); $email_host = $email_host['1']; $email_resolved = gethostbyname($email_host); if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail)) $valid = 1; return $valid; } // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(!isset($_COOKIE['mailformulier'])) { // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $fout = ""; if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 3) OR (eregi(">", $naam))) { $fout .= "U bent vergeten uw naam in te vullen!
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi(">", $email))) { $fout .= "U bent vergeten uw e-mail adres in te vullen!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } elseif(checkmail($email) == 0) { $fout .= "Vul een correct e-mail adres in!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } if((empty($onderwerp)) OR (strlen($onderwerp) < 3) OR (eregi(">", $onderwerp)) ) { $fout .= "U bent vergeten een onderwerp in te vullen!
"; unset($onderwerp); $fout_vakje_onderwerp = "input_fout"; $fout_text_onderwerp = "text_fout"; } if(empty($bericht)) { $fout .= "U bent vergeten een bericht in te vullen! $fout
"; // Weergeven van de fout(en) } else { mail($wm_email,$onderwerp,$message,$headers); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo ""; echo "

Uw contact bericht is succesvol verzonden!
"; echo "Er word zo snel mogelijk gereageerd.

"; echo "Met vriendelijke groeten,
"; echo "".$wm_naam."

"; // cookie zetten tegen spam @setcookie("mailformulier",1,time()+($Anti_Spam*60)); // formulier wordt niet weer getoond $Formulier = TRUE; // header("refresh:3;url=".$site.""); } } } else { $Formulier = FALSE; echo ""; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "Je kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!
"; //header("refresh:3;url=".$site.""); } if(!isset($Formulier)) { ?>

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:

Wij zijn u dankbaar voor uw melding.